ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که در شرکت یا کارخانه ای و یا کارگاهی مشغول به کار بوده اید بنا به دلایلی از آن شرکت اخراج و یا با تمام شدن قرارداد از آن شرکت رفته اید ویا بعدا متوجه می شویید که  حق بیمه ای برای شما به اداره تامین اجتماعی ارسال نشده است

با ارائه این شکواییه عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما می توان به حق و حقوق از دست رفته خود برسید

25,000ریال