ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که شما در پرونده ای در هیچ کدام از جلسات آن و یا اصلا لایحه ای ارسال نکرده اید ویا اینکه کلا بی اطلاع بوده اید و اکنون رای صادر شده است

این نمونه لایحه مشکل شما را حل خواهد نمود

10,000ریال