ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که شما فروشنده بوده اید و مثلا خودرو متعلق به خود را فروخته و خریدار قسمتی از مبلغ را نقد و قسمتی را چک داده و بعدا متوجه جعلی بودن چک می شویید

با ارائه این نمونه شکواییه می توانید به حق خود دست یابید

تماس با09056037950 در صورت مشکل در خرید

10,000ریال