ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که با یکی از همسایه ها طی چندین مرتبه درگیری داشته (و یا به شخص خاصی سو ظن دارید) و هم چنین وی چندین بار شما را تهدید کرده است و اکنون اتومبیل شما دچار آتش سوزی شده است

با این نمونه شکایت می توان از دست آن فرد عارض شد وبه سزای اعمالش برسانید

تماس با 09056037950 در صورت مشکل در خرید

10,000ریال