ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که در معامله ای مثلا خودرو شما فروشنده هستسید و تمام یا قسمتی از مبلغ مورد معامله به صورت نقد دریافت نموده اید و هنگام مراجعه به بانک متوجه جعلی بودن اسکناس ها می شوید

با ارائه این شکواییه می توان از خریدار اتومبیل خود شکایت نموده به حق و حقوق خود برسید

تماس با 09056037950در صورت مشکل در خرید

10,000ریال