ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 در صورتی که شما نیازمند پول نقد  شده اید و به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی، از تهیه آن عاجز مانده اید و ناچار به گرفتن پول و دادن چک یاسفته ای با مبلغی خیلی بیشتراز مبلغ اصلی شده اید (نزول)

باارائه این شکواییه می توانید تعقیب و مجازات ایشان به اتهام رباخواری درخواست کنید و خسارت وارده به خود را تقاضا کنید از پرداخت مبلغ هنگفت به نزول خوار خودداری کنید

تماس با 09056037950 در صورت مشکل در خرید

30,000ریال