ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که نامه و دیگر بسته های را از طریق پست به شرکت های زیادی می فرستید و متوجه شده اید که بعضی بسته ها به دست شرکت مقابل نمی رسد و با پیگیری متئجه شده اید که مامور پست آن بسته ها را به آدرس ارسالی تحویل نداهد و بهانه های مختلف آنها را توقیف می نموده

با ارائه این شکواییه می توان به حق خود دست یابیید

تماس با 09056037950در صورت مشکل در خرید

10,000ریال